November weather forecast in Grass Valley

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
27 October, Sunday. day, 18°; night, 15°; clear28 October, Monday. day, 19°; night, 16°; clear29 October, Tuesday. day, 19°; night, 15°; rain30 October, Wednesday. day, 19°; night, 15°; clear31 October, Thursday. day, 17°; night, 14°; clear1 November, Friday. day, 17°; night, 13°; clear2 November, Saturday. day, 16°; night, 12°; partly cloudy
3 November, Sunday. day, 16°; night, 12°; clear4 November, Monday. day, 16°; night, 13°; clear5 November, Tuesday. day, 16°; night, 13°; rain6 November, Wednesday. day, 16°; night, 13°; clear7 November, Thursday. day, 16°; night, 13°; partly cloudy8 November, Friday. day, 15°; night, 12°; clear9 November, Saturday. day, 15°; night, 12°; partly cloudy
10 November, Sunday. day, 14°; night, 12°; partly cloudy11 November, Monday. day, 14°; night, 12°; partly cloudy12 November, Tuesday. day, 15°; night, 13°; clear13 November, Wednesday. day, 16°; night, 13°; clear14 November, Thursday. day, 16°; night, 12°; clear15 November, Friday. day, 15°; night, 11°; clear16 November, Saturday. day, 14°; night, 11°; clear
17 November, Sunday. day, 13°; night, 11°; clear18 November, Monday. day, 13°; night, 11°; rain19 November, Tuesday. day, 12°; night, 10°; rain20 November, Wednesday. day, 12°; night, 11°; partly cloudy21 November, Thursday. day, 13°; night, 11°; clear22 November, Friday. day, 13°; night, 10°; rain23 November, Saturday. day, 13°; night, 9°; clear
24 November, Sunday. day, 13°; night, 11°; clear25 November, Monday. day, 14°; night, 11°; clear26 November, Tuesday. day, 12°; night, 9°; rain27 November, Wednesday. day, 12°; night, 9°; rain28 November, Thursday. day, 12°; night, 9°; clear29 November, Friday. day, 12°; night, 10°; clear30 November, Saturday. day, 13°; night, 11°; clear