November weather forecast in Fort Polk

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
27 October, Sunday. day, 19°; night, 16°; clear28 October, Monday. day, 20°; night, 14°; clear29 October, Tuesday. day, 20°; night, 14°; clear30 October, Wednesday. day, 22°; night, 15°; clear31 October, Thursday. day, 21°; night, 15°; clear1 November, Friday. day, 22°; night, 16°; clear2 November, Saturday. day, 21°; night, 16°; clear
3 November, Sunday. day, 22°; night, 16°; partly cloudy4 November, Monday. day, 22°; night, 17°; partly cloudy5 November, Tuesday. day, 23°; night, 17°; clear6 November, Wednesday. day, 20°; night, 16°; partly cloudy7 November, Thursday. day, 19°; night, 15°; partly cloudy8 November, Friday. day, 18°; night, 14°; rain9 November, Saturday. day, 20°; night, 13°; clear
10 November, Sunday. day, 20°; night, 15°; partly cloudy11 November, Monday. day, 19°; night, 15°; partly cloudy12 November, Tuesday. day, 16°; night, 14°; clear13 November, Wednesday. day, 16°; night, 10°; overcast14 November, Thursday. day, 18°; night, 12°; rain15 November, Friday. day, 18°; night, 14°; clear16 November, Saturday. day, 18°; night, 12°; rain
17 November, Sunday. day, 18°; night, 11°; clear18 November, Monday. day, 18°; night, 11°; clear19 November, Tuesday. day, 17°; night, 10°; clear20 November, Wednesday. day, 19°; night, 13°; clear21 November, Thursday. day, 17°; night, 13°; partly cloudy22 November, Friday. day, 15°; night, 12°; clear23 November, Saturday. day, 16°; night, 12°; partly cloudy
24 November, Sunday. day, 17°; night, 11°; partly cloudy25 November, Monday. day, 16°; night, 11°; rain26 November, Tuesday. day, 15°; night, 10°; clear27 November, Wednesday. day, 15°; night, 10°; clear28 November, Thursday. day, 18°; night, 11°; clear29 November, Friday. day, 16°; night, 14°; partly cloudy30 November, Saturday. day, 15°; night, 11°; clear