December weather forecast in Albany

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1 December, Sunday. day, 5°; night, 2°; overcast2 December, Monday. day, 6°; night, 3°; partly cloudy3 December, Tuesday. day, 4°; night, 2°; partly cloudy4 December, Wednesday. day, 6°; night, 2°; rain5 December, Thursday. day, 4°; night, 4°; overcast6 December, Friday. day, 2°; night, 0°; overcast7 December, Saturday. day, 0°; night, -2°; snow
8 December, Sunday. day, 1°; night, -2°; rain9 December, Monday. day, 2°; night, 0°; overcast10 December, Tuesday. day, 3°; night, -1°; overcast11 December, Wednesday. day, 2°; night, -1°; partly cloudy12 December, Thursday. day, 1°; night, -1°; overcast13 December, Friday. day, -1°; night, -1°; overcast14 December, Saturday. day, 2°; night, -1°; overcast
15 December, Sunday. day, 1°; night, 0°; overcast16 December, Monday. day, -2°; night, -3°; snow17 December, Tuesday. day, -1°; night, -4°; partly cloudy18 December, Wednesday. day, 2°; night, -1°; overcast19 December, Thursday. day, 0°; night, -1°; clear20 December, Friday. day, 1°; night, -3°; overcast21 December, Saturday. day, 3°; night, 0°; clear
22 December, Sunday. day, 1°; night, 1°; rain23 December, Monday. day, 2°; night, -1°; overcast24 December, Tuesday. day, 2°; night, -1°; rain25 December, Wednesday. day, 0°; night, 0°; clear26 December, Thursday. day, 1°; night, -2°; rain27 December, Friday. day, 1°; night, 0°; overcast28 December, Saturday. day, -1°; night, -2°; clear
29 December, Sunday. day, -1°; night, -4°; snow30 December, Monday. day, 1°; night, -3°; rain31 December, Tuesday. day, 1°; night, -3°; rain1 January, Wednesday. day, 0°; night, -4°; snow2 January, Thursday. day, -2°; night, -3°; overcast3 January, Friday. day, -6°; night, -7°; partly cloudy4 January, Saturday. day, -2°; night, -7°; snow